Bezpieczeństwo kupującego

2019-09-14

- Przed zakupem w wirtualnym sklepie sprawdźmy jego rzetelność. Zwracajmy uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić,
- Kupując na aukcji internetowej, sprawdźmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność,
- Przy płaceniu kartą płatniczą zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Korzystajmy z uznanych portali płatniczych a przed potwierdzeniem przelewu upewnijmy się, czy ten sam numer rachunku widnieje na zamówieniu.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zakupów internetowych w miarę możliwości korzystajmy z komputerów prywatnych, co do których mamy pewność, że nie korzysta z nich wiele osób, używajmy również programu antywirusowego i na bieżąco go aktualizujmy. Pamiętajmy, by nie zapisywać haseł i nie zapamiętywać ich w przeglądarkach internetowych. Istnieje ryzyko że hasła zostaną bez naszej wiedzy odczytane.
- Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze. Niektóre serwisy ogłoszeniowe nie weryfikują bowiem danych sprzedającego, jego historii i wiarygodności.
- Gdy podejrzewasz, że zostałeś oszukany, zgłoś sprawę na policję.

Zachowajmy szczególną ostrożność, jeżeli:
- Sprzedawca unika kontaktu osobistego.
- Prosi o przedpłatę lub wpłatę na inne konto niż podane w aukcji.
- Prosi o podanie danych z wykonanego przelewu.
- Gdy proponowany towar ma podejrzanie niską cenę.
Do góry